Składki

Składki członkowskie mogą być opłacane:

- gotówką na dyżurach skarbniczki

- przekazem pocztowym na konto chorągwi

- przelewem z oficjalnego konta bankowego drużyny/szczepu/hufca - konto, z którego są przelewane składki powinno być zarejestrowane w Okręgu Małopolskim ZHR (czyli jednostka je zakładająca ma je na podstawie pełnomocnictwa z Okręgu)

 

Składki nie mogą być wpłacane z prywatnych kont drużynowej, opiekunki, rodziców i osób trzecich lub kont firmowych.


Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść (przykład): 389 KDH "Pioruny słońca", 16 osób, składki za okres od III 2018 do VI 2018

w przypadku składek instruktorskich należy podać: phm. Elżbieta XXX, składki instruktorskie za okres od III 2018 do VI 2018

 

Wysokość składek członkowskich w 2018 roku wynosi 12,00 zł miesięcznie (w tym: 7,00 zł składki przeznaczonej na utrzymanie Władz Naczelnych oraz 5,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek członkowskich składka promocyjna wynosi 11,00 zł miesięcznie Z promocji mogą skorzystać jednostki, które uregulują zaległości za 2017 r. i w terminie do 31 stycznia 2018 r. uregulują składki organizacyjne (w kwocie promocyjnej) za cały 2018 rok z góry.

Wysokość składek instruktorskich (i harcerek starszych) w 2018 roku wynosi 13,00 zł miesięcznie zarówno dla instruktorek niepracujących jak i pracujących (w tym: 9,00 zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek instruktorskich składka promocyjna wynosi 11,00 zł miesięcznie Z promocji mogą skorzystać instruktorki, które uregulują zaległości za 2017 r. i w terminie do 31 stycznia 2018 r. uregulują składki organizacyjne (w kwocie promocyjnej) za cały 2018 rok z góry.

Składki opłacane przez drużyny

Poniższy arkusz przedstawia stan składek każdej z drużyn.

Składki małopolskich drużyn

Instrukcja w sprawie wysokości płaconych składek (w zależności od tego czy drużyna/gromada jest związkowa czy próbna):

PDFInstrukcja w sprawie płacenia wysokości składek Pobierz