Składki członkowskie

Składki członkowskie mogą być opłacane:

- gotówką na dyżurach skarbniczki

- przekazem pocztowym na konto chorągwi

- przelewem z oficjalnego konta bankowego drużyny/szczepu/hufca - konto, z którego są przelewane składki powinno być zarejestrowane w Okręgu Małopolskim ZHR (czyli jednostka je zakładająca ma je na podstawie pełnomocnictwa z Okręgu)

 

Składki nie mogą być wpłacane z prywatnych kont drużynowej, opiekunki, rodziców i osób trzecich lub kont firmowych.


Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść (przykład): 389 KDH "Pioruny słońca", 16 osób, składki za okres od III 2018 do XII 2018

w przypadku składek instruktorskich należy podać: phm. Elżbieta XXX, składki instruktorskie za okres od III 2018 do VI 2018

 

Wysokość składek członkowskich w 2018 roku wynosi 12,00 zł miesięcznie (w tym: 7,00 zł składki przeznaczonej na utrzymanie Władz Naczelnych oraz 5,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek członkowskich składka promocyjna wynosi 11,00 zł miesięcznie Z promocji mogą skorzystać jednostki, które uregulują zaległości za 2017 r. i w terminie do 31 stycznia 2018 r. uregulują składki organizacyjne (w kwocie promocyjnej) za cały 2018 rok z góry.

Poniższy arkusz przedstawia stan składek każdej z drużyn.

Arkusz: Składki małopolskich drużyn

Instrukcja w sprawie wysokości płaconych składek (w zależności od tego czy drużyna/gromada jest związkowa czy próbna):


Drużynowa zbiera składki od wszystkich członków gromady/drużyny w wysokości 12 zł miesięcznie. Jest to składka dla zuchenek, harcerek oraz wędrowniczek (członków ZHR). Z całej zebranej kwoty drużynowe odprowadzają do chorągwi stałą część na podstawie regulaminowej liczebności drużyn i gromad związkowych oraz próbnych.

Wszelkie zmiany związane z powołaniem nowej drużyny/gromady, rozwiązaniem istniejącej, przeniesienie drużyny/gromady w stan próbny lub zamknięcie okresu próbnego i nadanie statusu drużyny/gromady związkowej powinny być przez hufcową zgłaszane na bieżąco do komendantki chorągwi oraz skarbników chorągwi i okręgu.


JEDNOSTKA ZA_ILE_OSÓB KWOTA_ZA_MIESIĄC KWOTA_ZA_KWARTAŁ
gromada zuchenek związkowa 12 os 144 zł 432 zł
gromada zuchenek próbna 9 os 108 zł 324 zł
drużyna harcerek związkowa 16 os
192 zł 576 zł
drużyna harcerek próbna
13 os
156 zł 468 zł
drużyna wędrowniczek związkowa 8 os
96 zł 288 zł
drużyna wędrowniczek próbna 5 os
60 zł 180 zł

Składki instruktorskie i składki harcerek starszych

Składki mogą być wpłacane z prywatnych kont zarówno instruktorki jak i osób trzecich lub kont firmowych - ważne żeby w opisie przelewu zaznaczyć czyja składka jest opłacana.

 

Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść w przypadku składek instruktorskich: phm. Elżbieta XXX, składki instruktorskie za okres od III 2018 do VI 2018

 

Wysokość składek instruktorskich (i harcerek starszych) w 2018 roku wynosi 13,00 zł miesięcznie zarówno dla instruktorek niepracujących jak i pracujących (w tym: 9,00 zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek instruktorskich składka promocyjna wynosi 11,00 zł miesięcznie Z promocji mogą skorzystać instruktorki, które uregulują zaległości za 2017 r. i w terminie do 31 stycznia 2018 r. uregulują składki organizacyjne (w kwocie promocyjnej) za cały 2018 rok z góry.