Składki członkowskie

Składki członkowskie mogą być opłacane:

- gotówką na dyżurach skarbniczki

- przekazem pocztowym na konto chorągwi

- przelewem z oficjalnego konta bankowego drużyny/szczepu/hufca - konto, z którego są przelewane składki powinno być zarejestrowane w Okręgu Małopolskim ZHR (czyli jednostka je zakładająca ma je na podstawie pełnomocnictwa z Okręgu)

 

Składki nie mogą być wpłacane z prywatnych kont drużynowej, opiekunki, rodziców i osób trzecich lub kont firmowych.


Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść (przykład): 389 KDH "Pioruny słońca", 16 osób, składki za okres od IV 2019 do IX 2019

 

Wysokość składek członkowskich w 2019 roku wynosi 15,00 zł miesięcznie (w tym: 10,00 zł składki przeznaczonej na działanie Organizacji i władz naczelnych oraz 5,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek członkowskich:
Jednostki które przez cały rok opłacać będą składki regularnie* i zgodnie z instrukcją** zostaną zwolnione z wpłacania składki za ostatni miesiąc.

* oznacza to, że składki mogą być płacone regularnie na trzy sposoby:
1. za cały rok z góry
2. miesięcznie, do 5 dnia danego miesiąca (np. do 5 września za wrzesień)
3. kwartalnie, do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał (do 5 stycznia za m-ce I-III, do 5 kwietnia za m-ce IV-VI, do 5 lipca za m-ce VII-IX, do 5 października za m-ce X-XII - przy promocji nie opłacamy grudnia)

UWAGA: otrzymanie zgody na wyjazd na Akcję Letnią/Zimową może wiązać się z obowiązkiem opłacenia składek z konkretnym wyprzedzeniem.


**oznacza to że składki są zbierane na konto szczepu/drużyny lub w gotówce w zamian za odpowiedni kwit KP. Przede wszystkim są jednak w dokumentacji finansowej księgowane jako wpływy i przekazywane do chorągwi w gotówce (KP dla szczepu) lub przelewem z oficjalnego konta.

  • Poniższy arkusz przedstawia stan składek każdej z drużyn:

Arkusz: Składki małopolskich drużyn

Instrukcja w sprawie wysokości płaconych składek (w zależności od tego czy drużyna/gromada jest związkowa czy próbna):


Drużynowa zbiera składki od wszystkich członków gromady/drużyny w wysokości 15 zł miesięcznie. Jest to składka dla zuchenek, harcerek oraz wędrowniczek (członków ZHR). Z całej zebranej kwoty drużynowe odprowadzają do chorągwi stałą część na podstawie regulaminowej liczebności drużyn i gromad związkowych oraz próbnych.

Wszelkie zmiany związane z powołaniem nowej drużyny/gromady, rozwiązaniem istniejącej, przeniesienie drużyny/gromady w stan próbny lub zamknięcie okresu próbnego i nadanie statusu drużyny/gromady związkowej powinny być przez hufcową zgłaszane na bieżąco do komendantki chorągwi oraz skarbników chorągwi i okręgu.


JEDNOSTKA ZA_ILE_OSÓB KWOTA_ZA_MIESIĄC KWOTA_ZA_KWARTAŁ
gromada zuchenek związkowa 12 os 180 zł 540 zł
gromada zuchenek próbna 9 os 135 zł 405 zł
drużyna harcerek związkowa 16 os
240 zł 720 zł
drużyna harcerek próbna
13 os
195 zł 585 zł
drużyna wędrowniczek związkowa 8 os
120 zł 360 zł
drużyna wędrowniczek próbna 5 os
75 zł 225 zł

Składki instruktorskie i składki harcerek starszych

Składki te mogą być wpłacane z prywatnych kont zarówno instruktorki jak i osób trzecich lub kont firmowych - ważne żeby w opisie przelewu zaznaczyć czyja składka jest opłacana.

 

Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść w przypadku składek instruktorskich: phm. Elżbieta XXX, składki instruktorskie za okres od IV 2019 do VI 2019

 

Wysokość składek instruktorskich (i harcerek starszych) w 2019 roku wynosi 15,00 zł miesięcznie zarówno dla instruktorek niepracujących jak i pracujących (w tym: 10,00 zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu oraz 5,00 zł na utrzymanie Okręgu).

  • PROMOCJA: dla składek instruktorskich

Osoby, które przez cały rok opłacać będą składki regularnie* zostaną zwolnione z wpłacania składki za ostatni miesiąc.

* oznacza to, że składki mogą być płacone regularnie na trzy sposoby:
1. za cały rok z góry
2. miesięcznie, do 5 dnia danego miesiąca (np. do 5 września za wrzesień)
3. kwartalnie, do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał (do 5 stycznia za m-ce I-III, do 5 kwietnia za m-ce IV-VI, do 5 lipca za m-ce VII-IX, do 5 października za m-ce X-XII, przy promocji bez grudnia)