Składki

Składki członkowskie mogą być opłacane:

- przekazem pocztowym na konto chorągwi

- przelewem z konta bankowego drużyny - konto, z którego są przelewane składki powinno być zarejestrowane w Okręgu Małopolskim ZHR (czyli jednostka je zakładająca ma je na podstawie pełnomocnictwa z Okręgu)

 

Składki nie mogą być wpłacane z prywatnych kont drużynowej, opiekunki, rodziców i osób trzecich lub kont firmowych.


Numer konta: 54 1940 1076 3098 8572 0000 0000 (Bank Credit Agricole)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków

Treść (przykład): 389 KDH "Pioruny słońca", 16 osób, składki za okres od III 2015 do VI 2015

w przypadku składek instruktorskich należy podać: phm. Elżbieta XXX, składki instruktorskie za okres od III 2015 do VI 2015

 

Wysokość składek członkowskich w 2017 roku wynosi 10,00 zł miesięcznie (w tym: 6,00 zł składki przeznaczonej na utrzymanie Władz Naczelnych oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).

 

Wysokość składek instruktorskich w 2017 roku wynosi 13,00 zł miesięcznie zarówno dla instruktorek niepracujących jak i pracujących (w tym: 9,00 zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).


Składki opłacane przez drużyny

Poniższy arkusz przedstawia stan składek każdej z drużyn.

Składki małopolskich drużyn

Instrukcja w sprawie wysokości płaconych składek (w zależności od tego czy drużyna/gromada jest związkowa czy próbna):

PDFInstrukcja w sprawie płacenia wysokości składek Pobierz