SPOSÓB ZGŁASZANIA BIWAKÓW

JAK ZGŁOSIĆ BIWAK:

1. Zatwierdź plan biwaku u hufcowej.
2. Wypełnij formularz Bi-R (dostępny jest tutaj).
3. Wydrukuj go i zbierz konieczne podpisy.
4. Zeskanuj podpisany formularz.

co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.

Uwaga! Nie trzeba przynosić dokumentu Bi-R do lokalu Okręgu, wystarczy skan.
INFORMACJE DODATKOWE:
  • Opiekunem biwaku zastępu może być rodzic uczestnika.
  • Komendantką biwaku drużyny jest instruktorka w stopniu min przewodniczki.
  • Wychowawcą biwaku drużyny jest osoba pełnoletnia.
  • Biwaki, które odbywają się w okresie ferii i wakacji należy zgłaszać do Okręgu i kuratorium.

Wszystkie kwestie szczególne pozostają do decyzji Komendantki Chorągwi.