Hufce służbowe 2018/2019

Wrzesień Hufiec Zuchenek Kraków-Podgórze

Msza św. na rozpoczęcie roku harcerskiego

Kościół św. Idziego

Październik Hufiec Zuchenek Kraków-Śródmieście "Impresja"
Listopad Hufiec Harcerek Kraków-Krowodrza "Rzeka"

1.11 Akcja Chorągiewka

11.11 obchody Święta Niepodległości

22.11 Msza św. za Orlęta Lwowskie

Grudzień Hufiec Harcerek Kraków-Śródmieście III "Flanka"
Styczeń Niepołomicki Hufiec Harcerek
i Zuchów "Świt"
26.01 Msza za Olgę i Andrzeja Małkowskiego
Luty Hufiec Zuchenek Kraków-Krowodrza
"Tajemniczy Ogród"
Marzec Hufiec Harcerek Kraków-Śródmieście II 
"Orle Gniazdo"

1.03 Dzień Żołnierzy Wyklętych

19.03 Msza Św. w intencji mieszkańców miasta Krakowa - Kościół Mariacki

Kwiecień Krakowski Związek
Drużyn Wędrowniczek

13.04 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

18-20.04 Triduum Paschalne w Kościele Św. Idziego -WARTY, pomoc w dekoracji grobu

28.04 Święto Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Maj Hufiec Harcerek
Kraków-Podgórze
3.05 obchody Święta Konstytucji 3.05
Czerwiec Hufiec Harcerek Kraków-Śródmieście III "Flanka"

3.06 uroczystości rocznicy lokacji miasta Krakowa

20.06 Boże Ciało - budowa ołtarza przed kościołem
św. Idziego

 

Zasady Pracy Hufca Służbowego Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHR

 1. Służba wypełniana przez Hufiec Służbowy, jest odpowiedzią na zawarte w Prawie Harcerskim wezwanie do jej pełnienia i gotowość do tego winna być punktem honoru dla każdej harcerki i instruktorki.
 2. Hufiec Służbowy jest wyznaczany przez Komendantkę Chorągwi i podany do wiadomości w rozkazie.
 3. Pracę Hufców Służbowych koordynuje pełnomocniczka Komendantki Chorągwi lub Komendantka Chorągwi.
 4. Dyżur hufca służbowego trwa jeden miesiąc.
 5. Kolejność dyżurów jest ustalona przez komendantkę chorągwi w porozumieniu z hufcowymi.
 6. Hufiec służbowy jest informowany o wystawieniu delegacji z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Dopuszcza się, w szczególnej sytuacji, poinformowanie Hufca Służbowego o zadaniu w terminie krótszym niż ustalone, o ile wcześniejsze powiadomienie nie było możliwe, a zadanie jest bardzo ważne
 8. Do obowiązków hufca służbowego należy:
  • Godne reprezentowanie Chorągwi podczas danej uroczystości.
  • Stawienie się na danej uroczystości punktualnie i w regulaminowym umundurowaniu (łącznie z regulaminowymi okryciami wierzchnimi jeśli są niezbędne)
  • Obsługa organizacyjna wyznaczonych imprez
  • Dbanie o porządek w lokalu Chorągwi.
  • Podejmowanie innych zadań związanych z pracą Chorągwi, wyznaczonych przez Komendantkę Chorągwi.
  • Wykazywać się znajomością musztry harcerek według obowiązującego w ZHR regulaminu.
  • Umiejętnie stosować zasady musztry ze sztandarem obowiązujące w ZHR, jeżeli tego wymaga wykonywane zadanie.
  • Godnie reprezentować swój Hufiec, Chorągiew i ZHR, przede wszystkim przestrzegając Prawa Harcerskiego i gorliwie wypełniając powierzone zadania.
 9. Hufcowa Hufca Służbowego, w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, ma obowiązek:
  • Wyznaczyć delegacje na daną uroczystość.
  • W razie swojej nieobecności wyznaczyć koordynatorkę tej akcji (instruktorkę lub inną pełnoletnią druhnę).
  • Poinformować delegację o rodzaju uroczystości (jaka jest ich rola tam, co się będzie działo, z jakiej okazji dana uroczystość się odbywa)
  • Zdać krótka relacje koordynatorce lub Komendantce Chorągwi z wykonania zadania.