Historia Sztandaru Chorągwi

Małopolska Chorągiew Harcerek rozpoczęła w maju 2002 r. akcję sztandarową. Miała ona w pewnym sensie charakter pionierski, ponieważ dotychczas żadna chorągiew harcerek nie ubiegała się o przyznanie sztandaru. Akcje takie podejmowały jedynie chorągwie harcerzy.

W związku z podjętymi pracami nad projektem sztandaru Małopolskiej Chorągwi Harcerek, instruktorki poprosiły Naczelniczkę Harcerek hm. Ewę Borkowską – Pastwę o wyrażenie zgody na następujące odstępstwa projektu sztandaru od "Instrukcji w sprawie zasad przyznawania i przechowywania sztandarów oraz wzorów sztandarów":

 • sporządzenie sztandaru o wymiarach 80 x 80 cm
 • umieszczenie na jednej ze stron żółtej lilii, stanowiącej symbol Małopolskiej Chorągwi Harcerek
 • umieszczenie na sztandarze hasła Chorągwi: "Wiara, Nadzieja, Miłość"

sztandar1 sztabdar2

sztandar3 sztandar4

W toku prac nad projektem sztandaru, analizując "Instrukcję w sprawie zasad przyznawania i przechowywania sztandarów oraz wzorów sztandarów", instruktorki naszej chorągwi doszły do przekonania, iż przewidziany w Instrukcji projekt sztandaru został sporządzony z myślą o sztandarach jednostek męskich – tak w zakresie "technicznego" opracowania, jak i symboliki, nawiązującej, jak się wydaje do tradycji wojskowych. Podstawowym problemem była wielkość sztandaru, która determinowała jego ciężar. Sztandar o rozmiarach 90 x 90 cm był zbyt ciężki dla dziewczęcych pocztów sztandarowych. Zmniejszenie sztandaru o 5 cm z każdej strony (do rozmiaru 80 x 80 cm) było optycznie niedostrzegalne, a znacznie zmniejszyło ciężar sztandaru.

Autorką projektu była wędrowniczka Anna Skrzyńska ze Szczepu Szara Siódemka.

Ania Skrzyńska


Małopolska Chorągiew Harcerek jest szczególnie związana ze znakiem żółtej lilii. Funkcjonuje on w świadomości naszych harcerek niemal od początków jej istnienia jako symbol chorągwi, utożsamiany z wartościami ideowymi małopolskiego harcerstwa żeńskiego. Z symbolem tym wiąże się także nasza obrzędowość (przy uroczystości mianowania harcmistrzyń, nowo mianowana instruktorka otrzymuje kwiat żółtej lilii, oznaką przynależności do Kręgu HR naszej chorągwi jest metalowy znaczek z wizerunkiem lilii noszony na krajce instruktorskiej). Symbol ten jest zatem dla nas szczególnie cenny i dlatego chciałyśmy umieścić go na naszym sztandarze.

Pragnieniem naszych instruktorek było także umieszczenie na sztandarze chorągwi hasła: "Wiara, Nadzieja, Miłość", które najlepiej oddawał program ideowy chorągwi.

Sztandar

Sztandar wyszyły siostry Felicjanki ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo.

Sztandar Sztandar


3 maja 2003 roku odbył się koncert z okazji otwarcia wystawy "Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny", obrazującej działalność Małopolskiej Chorągwi Harcerek, w Kapitularzu Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie.

Podczas koncertu występowali:

 • trop. Julia Malik / wiolonczela
 • wyw. Barnaba Poprawski / altówka
 • phm. Magdalena Pociej / śpiew
 • sam. Teresa Malik / marimba
 • Dominika Czerska / akompaniament

Sztandar Sztandar

Wystawa powstała dzięki pracy: hm. Moniki Miechowicz, hm. Joanny Hubisz, phm. Moniki Jandy, phm. Katarzyny Janus, pwd. Katarzyny Bieroń,
pwd. Ewy Mikołajskiej, sam. Julii Chojnackiej, sam. Moniki Krzyżek.

4 maja 2003 roku w Katedrze Wawelskiej odbyła się Msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego oraz poświęcenie Sztandaru Małopolskiej Chorągwi Harcerek.

Sztandar Sztandar

Podczas uroczystego apelu na Dziedzińcu Wawelskim z udziałem przedstawicieli władz, pocztów sztandarowych jednostek ZHR oraz zaproszonych gości Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek hm. Joanna Ligęza HR mianowała skład Pocztu Sztandarowego oraz ogłosiła wyniki w kategoryzacji sztandarowej.

Kraków 04.05.2003r.

Rozkaz Specjalny L 1/02/03

"Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcasz, lecz staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł do chwały"

/ Antoine de Saint – Exupery /

Mamy dziś wielkie święto Kochane Druhny Rok pracy uwieńczony tak zaszczytną i piękną nagrodą. Świętujmy, cieszmy się – że takiemu celowi poświęciłyśmy czas i siły, że pod takim sztandarem możemy teraz dalej służyć. Nieśmy godnie i dumnie nasz sztandar – ale nigdy nie jako symbol jakiejkolwiek chwały – tylko służby. Dziękuję Wam wszystkim, które odpowiedziałyście na wyzwania Akcji Sztandarowej – wasze poświęcenie, wasze przygotowanie, wasza służba, wasza pogoda ducha na rożnych trudnych zakrętach naszego sztandarowego szlaku nadaje sens dzisiejszej uroczystości. Dziękuję.

 1. Podaję do wiadomości, że w zmaganiach o miano drużyny sztandarowej zwyciężyła 15 PgDH "Groteska" – drużynowa trop. Kornelia Czernek
 2. Mianuję poczty sztandarowe w składzie:
  pwd. Katarzyna Bieroń,, trop. Kornelia Czernek, trop. Anna Mularz
  pwd. Małgorzata Bieroń, och.st. Katarzyna Rydel, och. Urszula Grzywna

CZUWAJ !

Komendantka
Małopolskiej Chorągwi Harcerek
hm. Joanna Ligęza HR

 

Sztandar Sztandar

Sztandar Sztandar

 

Pamiątkowe gwoździe w drzewiec Sztandaru wbili:

 • Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
 • Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego
 • W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Vice Prezydent Stanisława Urbaniak
 • hm. Piotr Bąk Burmistrz Miasta Zakopanego
 • W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Lęcznarowicz, Vice Kurator Józef Rostworowski
 • hm. Ewa Borkowska-Pastwa Naczelniczka Harcerek
 • hm. Jadwiga Stolarczyk Komendantka Kręgu Seniorów Harcerstwa Krakowskiego
 • hm. Barbara Pajor Vice Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów
 • W imieniu hm. Małgorzaty Szymańskiej, Przewodniczącej Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR, hm. Jan Warysz
 • hm. Małgorzata Rohleder Pierwsza Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek
 • hm. Urszula Kret Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1991-1994
 • hm. Anna Turczańska z d. Szywała Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1994-1995
 • hm. Izabela Lankosz Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1995-1999
 • hm. Joanna Ligęza Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek od 1999 roku
 • hm. Sylwia Adamek - Świerczyńska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Wręczenia Sztandaru
 • wędrowniczka Ania Skrzyńska, "Skrzynka", projektantka Sztandaru

Sztandar Sztandar

Sztandar Sztandar

Po apelu Małopolska Chorągiew Harcerek przemaszerowała Drogą Królewską na Rynek Główny. Podczas przemarszu przedstawiciele ZHR przekazali do kościoła św. Idziego poświęcony przez Papieża Jana Pawła II Tryptyk Harcerski, który peregrynował przez środowiska harcerskie w Polsce i poza granicami kraju w latach 1999-2000. kapliczka Na płycie Rynku zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie ZHR.
W 2004 roku br. phm. Piotr Szaro wbił swój pamiątkowy gwóźdź w drzewiec Sztandaru w ramach podziękowania Małopolska Chorągiew Harcerek za lata posługi duszpasterskiej. Hm. Ewa Plinkiewicz HR Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 2003-2007 wbiła swój pamiątkowy gwóźdź podczas uroczystości 3 majowych 2008 roku. W podziękowaniu za służbę duszpasterską dla Małopolanek kapelan - brat Rafał Tański wbił swój gwóźdź 30 czerwca 2013 roku. Podczas apelu chorągwi 11 listopada 2014 roku gwóźdź do sztandaru wbiła hm. Dominika Romanowicz, komendantka Małopolskiej Choragwi Harcerek w latach 2009-2014.