Komenda Chorągwi

Komendantka Chorągwi dyżuruje w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 

18:30 - 19:30.

 

Sekretariat Chorągwi

Sekretariat jest czynny w pierwsze i trzecie wtorki miesiąca w godzinach 18:30 - 19:30.

 

Sekretarzem Chorągwi jest hm. Katarzyna Bieroń HR.

Kontakt: malopolanki[na]gmail.com

 

U sekretarza można zakupić (w cenie 3 zł), a po wypełnieniu niezbędnych danych także zarejestrować książeczki służbowe.

Do rejestracji potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne oraz imię i nazwisko druhny, na którą wystawiana jest książeczka.

 

Książeczka ważna jest do dnia opłacenia składek członkowskich. Wpisu z potwierdzeniem ważności książeczki dokonuje na podstawie dowodu wpłaty sekretarz (hm. Katarzyna Bieroń) lub skarbniczka (phm. Anna Warzyńska).

 

Skarbniczka Chorągwi

Skarbniczką Chorągwi jest phm. Anna Warzyńska HR

Kontakt: idziak.anna[na]gmail.com

Skarbniczka dyżuruje w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 18:30 - 19:30.

Więcej na temat składek w osobnej zakładce (Chorągiew - Składki).