Komendantka Chorągwi

Komendantka Chorągwi dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 

18:30 - 19:30.

 

Sekretariat Chorągwi

Sekretariat jest czynny w pierwsze wtorki miesiąca w godzinach 18:30 - 19:30.

 

Sekretarzem Chorągwi jest hm. Katarzyna Bieroń HR.

Kontakt: malopolanki[na]zhr.pl

 

U sekretarza można zakupić (w cenie 3 zł), a po wypełnieniu niezbędnych danych także zarejestrować książeczki służbowe.

Do rejestracji potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne oraz imię i nazwisko druhny, na którą wystawiana jest książeczka.

 

Książeczka ważna jest do dnia opłacenia składek członkowskich. Wpisu z potwierdzeniem ważności książeczki dokonuje na podstawie dowodu wpłaty sekretarz (hm. Katarzyna Bieroń) lub skarbniczka (hm. Małgorzata Wilkowska).

 

Skarbniczka Chorągwi

Skarbniczką Chorągwi jest hm. Małgorzata Wilkowska HR

Kontakt: gosia.wczelik[na]gmail.com

Skarbniczka dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18:30 - 19:30.

Więcej na temat składek w osobnej zakładce (Chorągiew - Składki).