Druki

 

ZOBOWIĄZANIE INSTRUKTORSKIE

Stojąc u progu podjęcia służby instruktorskiej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
pragnę odnowić zobowiązania, które staram się realizować od chwili złożenia Przyrzeczenia.
Potwierdzam swoją wolę pełnienia służby Bogu i Polsce, niesienia pomocy bliźnim i posłuszeństwa Prawu Harcerskiemu. Pragnę troszczyć się o wychowanie i jak najpełniejszy rozwój powierzonych mi harcerek, prowadzić je ku harcerskim ideałom przede wszystkim swoim przykładem.
Zobowiązuję się stale pracować nad sobą i pogłębiać swoją wiedzę instruktorską.

Powierzonych obowiązków nie opuszczę samowolnie.
 

PRZEWODNICZKA


 

PODHARCMISTRZYNI

 

Do każdego wniosku prosimy o dołączenie zdjęcia podopiecznej.

Wnioski i zdjęcia należy przesyłać drogą mailową (wg. terminarza zgłoszeń) na adres: komisjainstruktorska.mlp[at]gmail.com